Het Gentse socialisme voor WO I – lezing door Joost Vandommele

Joost Vandommele brengt uit eigen werk: Gent, een bakermat van democratie en socialisme van de Middeleeuwen tot 1918.

De geschiedenis van Gent en meer bepaald haar sociale geschiedenis is een te weinig ontgonnen en vooral te weinig geëxploiteerde goudmijn. Voortbouwend op een bruisende middeleeuwse traditie, ontplooit zich in Gent met Lieven Bauwens vanaf eind 18de eeuw de industriële revolutie, daar waar de rest van Vlaanderen deze compleet miste. In Gent ontwikkelde zich dan ook een typisch rauw, uitgemergeld industrieproletariaat. Niettegenstaande een verbod op arbeidersorganisaties zullen precies in Gent de eerste rode, blauwe en groene vakbonden van België ontstaan… Na de beginperiode met o.m. Emiel Moyson ontwikkelt er zich het zgn. Modèle gantois, politieke actie voor het Algemeen stemrecht en succesvolle stakingen, gefinancierd met opbrengsten van sterke coöperaties.