20 jun 2019 14:00 € 5 | € 5

Het gedachtegoed van Jacques Lacan

Lezing: Dominque Hubain, psychoanalyticus, Gezelschap voor psychoanalyse en psychotherapie

Tijdens zijn volledige loopbaan als psychoanalyticus heeft Lacan verder gewerkt aan zijn theorie over het onbewuste die geënt was op hetgeen hij een ‘terugkeer naar Freud’ noemde. Net zoals Freud gaf hij het psychisch lijden van het sprekend subject de grootst mogelijke erkenning: door het niet te herleiden tot de vraag, maar het te beluisteren vanuit de veronderstelling van de determinering van dit lijden door de wetmatigheden van het onbewuste. We belichten tijdens deze lezing de belangrijkste assen van Lacans ‘retour à Freud’. De relevantie van Lacans conceptueel levenswerk voor de hedendaagse klinische praktijk en voor een aantal actuele maatschappelijke thema’s (zoals euthanasie bij psychisch lijden en het vraagstuk rond de wettelijke regeling van de vorming van psychotherapeuten). Deze zullen doorheen deze theoretische kennismaking expliciet aan bod komen. Alle geïnteresseerden zijn welkom, voorkennis over het onderwerp is niet vereist.