14 sep 2019 13:30 - 15 sep 2019

Het dansende denken van Het zoekend hert

Van inter-esse naar inter-actie. Muzisch-filosofisch jubileumfeest

Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer viert dit jaar zijn 10-jarige bestaan met een tweedaags jubileumfeest. Onder de noemer Het dansende denken. Van inter-esse naar interactie worden meer dan twintig denkers, sprekers en schrijvers, maar ook filosofische muzikanten en andere kunstenaars gepresenteerd. Behalve in het filosofiehuis aan de Koninklijkelaan vinden in het feestweekend activiteiten plaats in panden nabij die laan, in de Pulhofwijk en het Middelheimmuseum. Schrijvers en kunstenaars ontwikkelen en begeleiden speciale edities van de filosofisch-kunstzinnige Middelheimwandelingen, terwijl Roy Aernouts en Wim Helsen als dynamische troubadours tekenen voor een filosofisch-architecturale wijkwandeling. Andere bekende namen uit de filosofische, culturele en muzikale wereld zullen eveneens present tekenen. Aan het programma, waaraan ook het Masereelfonds een bijdrage zal leveren,  wordt volop gewerkt.

i.s.m. Het zoekend hert