14 sep 2018 20:00 - 14 sep 2018

Het Bierbeeks verkiezingsdebat

Op 14 oktober 2018 trekken we met zijn allen opnieuw naar de stembus, om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Aan de burger om te oordelen of hij/zij tevreden is over het werk gepresteerd door het gemeentebestuur en door de oppositie. Of laten die lokale prestaties de burger koud en laat hij/zij zich enkel meeslepen door de oneliners van nationale politici?

Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk. Nergens staat de geïnteresseerde burger dichter bij het beleid.

Het grote lijsttrekkersdebat biedt iedereen de kans om zich goed te informeren, over de partijen die opkomen, hun programma, hun prioriteiten.

Tijdens het debat stelt elke partij zich kort voor, licht ze haar prioriteiten toe en geeft ze haar visie over vijf vooraf vastgelegde thema’s.

Na de pauze wordt ruim tijd voorzien voor vragen uit het publiek.