15 mrt 2023 19:30

(H)eerlijk Verbeeld #5 De rol van stadslandbouw richting een eerlijke wereld

Toegang tot gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Als dat nu hét uitgangspunt zou zijn bij het uitwerken van een landbouw- en voedselsysteem voor de toekomst…Een agro-ecologisch voedselsysteem vertrekt van die premisse: voedsel is een mensenrecht. Deze benadering staat in schril contrast met het huidige Europees (en ook Vlaams) landbouwbeleid dat nog steeds schaalvergroting en intensifiëring bevoordeelt en principes als het sluiten van kringlopen op bedrijfsniveau onderwaardeert. Benieuwd wat een agro-ecologische voedselproductie voor ons als burgers of consumenten betekent? Of voor onze boeren en boerinnen? Laat je inspireren door de beeldende verhalen en denk mee na over de rol die misschien ook jij zou kunnen spelen…