14 dec 2022 19:30

Commons in de stad

Commons laten ons toe om de productie en het beheer van cruciale goederen en diensten in de stad – zoals transport, energie, wonen, cultuur enz.  – collectief toe te eigenen en zo opnieuw in de handen van burgers te leggen. Denk aan een energiecoöperatie, een woongemeenschap, een digitaal platform voor autodelen, een plukboerderij en tal van andere initiatieven. Burgers, middenveld, ondernemers, ambtenaren, politici,… maken zo samen stad. Kunnen ze een antwoord bieden op de huidige uitdagingen inzake wonen, energie, mobiliteit, en voeding?

(*) Commons verwijzen naar een sociale praktijk waarbij goederen of diensten door een gemeenschap zorgzaam worden beheerd of geproduceerd. Denk aan een energiecoöperatie, deelauto’s in een wijk of een plukboerderij.

Verbeelder: Koen Wynants (Commonslab)

Doener: Evy Swinnen (Timelab)

Uitdager: Koen Schoors (UGent)

Moderator: Caroline Van Peteghem (De Transformisten)

 

Enkel als we nieuwe toekomstbeelden ontwikkelen, kunnen we de koers van de samenleving wijzigen. Dat is de kwestie van deze tijd: hoe verbeelden we de transitie naar een rechtvaardige samenleving. Hoe ziet bijvoorbeeld een biodiverse landbouw er uit? En wat betekent dit voor het onderwijs, wat is de rol van cultuur in de noodzakelijke ommekeer?

Deze verbeeldingskracht ontwikkelen is een collectieve opdracht. Ga daarom mee, samen met verbeelders, uitdagers, en doeners, in gesprek hoe we deze (h)eerlijke wereld vorm kunnen geven.

Er zijn vijf edities van (H)Eerlijk verbeeld, met telkens input van een verbeelder, een doener en een uitdager. Eerst laat een boeiende spreker zijn of haar verbeelding los op een thema met toekomst. In een kort essay tackelt deze Verbeelder een deeldomein van de transitie naar een rechtvaardiger samenleving: het onderwijs, de cultuurwereld, de landbouw en commons in de stad(*). Hun utopie is aanleiding tot een gesprek met het publiek en twee andere gasten. De Doener draagt de laarzen in de modder en vertelt vanuit een concrete ervaring over het onderwerp. De Uitdager schaaft en schuurt – want een utopisch beeld is mooi, maar de realiteit werkt soms tegen.