29 mrt 2019 12:15

Eu(?)thanasie

Lezing door hoogleraar psychologie Ariane Bazan, die mee haar schouders heeft gezet onder het Kollectief Zonder Dwang. Zij pleit voor een andere geestelijke gezondheidszorg, zonder isoleercellen en vernederende behandelingen. Ze is ook een tegenstander van euthanasie bij zwaar psychisch lijden.

Het kollectief zonder dwang wil mensen verenigen die begaan zijn met geestelijke gezondheidszorg. Het kollectief pleit voor een kwalitatieve en humane geestelijke gezondheidszorg wat impliceert dat dwangmaatregelen tot een absoluut minimum herleid moeten worden. Om dit te bereiken ijveren ze voor een mensvisie waarin aandacht is voor het specifieke karakter en wetmatigheden van de psyche. Geestelijke gezondheidszorg moet zich baseren op de bewezen werkzaamheid van de therapeutische relatie. Het kollectief pleit ervoor een grondig debat te voeren over de verhouding van de therapeutische logica tegenover de medische en juridische logica die hun werk steeds meer beïnvloeden. Ze willen het werkveld breed consulteren en aandacht hebben voor de vele good practices en initiatieven die er bestaan. Zo tracht het kollectief een brug te zijn tussen het academische en het institutionele, tussen het denken en de praktijk van de kliniek/de zorgsector; ze laten geen van beide einden los, hoewel het een spreidstand is. Het kollectief engageert zich om beleidsadviezen over te brengen om te komen tot een kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg waar iedereen recht op heeft.