29 mrt 2019 12:15

Voorbeschouwing op de Europese verkiezingen

Lezing door Ferdi De Ville*

Op 26 mei vinden niet alleen Vlaamse en Federale maar ook Europese Parlementsverkiezingen plaats. Naar deze verkiezingen wordt met meer belangstelling dan voorheen uitgekeken. Verwacht wordt dat eurosceptische partijen er sterk op zullen vooruitgaan. In deze lezing wordt op de Europese Parlementsverkiezingen
vooruitgeblikt. Zullen eurosceptische partijen het Europese Parlement veroveren om het vervolgens lam te leggen, of zal het toch niet zo een vaart lopen? Welke machtsverhoudingen kunnen we in het nieuwe Parlement verwachten en wat betekent dit voor de werking van de Unie? Wie zijn de Spitzenkandidaten, welke
rol spelen ze in deze verkiezingen, en wordt één van hen wel de volgende Europese Commissievoorzitter?
* Ferdi De Ville is docent Europese Studies aan de Universiteit Gent.
Hij is gespecialiseerd in vraagstukken omtrent Europees handelsbeleid, Sociaal Europa en de euro.