15 jan 2020 20:00 € 2 | € 4

GROEN in de OOSTENDSE MEERDERHEID

Een jaar na de verkiezingen …met Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann

Na lang onderhandelen ging GROEN in Oostende scheep met VLD, NVA en CD&V. De socialisten werden naar de oppositie verwezen. Het zou anders en beter worden. Het bestuursakkoord ‘Allemaal Oostendenaar’ was de garantie. Een jaar later wordt het tijd om te kijken hoe de beloftes worden ingevuld. Wat met het armoedebeleid? Het sociaal beleid? Het klimaatbeleid? Het verkeersbeleid? Erfgoed? Transparantie en participatie? Telkens worden de concrete maatregelen door Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann, schepen voor Welzijn en Zorg, kort toegelicht en met een vragenronde kritisch geëvalueerd. Als dit experiment goed verloopt, hoopt het Masereelfonds aan ZEE dit te herhalen wanneer het tijd wordt om een bilan op te maken.