06 dec 2022 20:00 € 5 | € 6

Gramsci lezen, tegen de grondstroom

Activisme: (hoe) kunnen we de sociaal / ecologische transitie verzekeren?

Eric Corijn in gesprek met Björn Rzoska

Onze wereld lijkt op drift en meer dan ooit verdeeld. Dit laat niemand onberoerd, maar zijn we nog voldoende toegewijd om onze democra- tie en onze planeet te verdedigen? Voor welke waarden willen we nog vechten en hoe pakken we dat dan best aan? Voelen jongeren zich nog geroepen om zich te verenigen? Kortom: (hoe) kan je als burger nog een steen verleggen?

Eric Corijn (VUB), auteur van Gramsci Lezen, van klassenstrijd tot woke en Vlaanderen ontwaak!, tegen de grondstroom, analyseert de maatschappelijke processen en de politieke herschikking die het decor vormen voor de verrechtsing van de Vlaamse politiek en samenleving. Eric gaat in gesprek met Björn Rzoska (Groen). Welk zijn de ideologische vragen en strategische middelen die moeten worden georganiseerd om de nodige economische en ecologische transitie te organiseren?

In  Gramsci lezen (ASP) onderzoekt Corijn hoe het begrip “hegemonie” is gebruikt in de lange geschiedenis van de arbeidersbeweging. Hij bespreekt daarbij Gramsci, maar ook Ernest Mandel en Ernesto Laclau en Chantal Mouffe en die hebben elk een aparte kijk op de kwestie.

In Vlaanderen ontwaak! (Ertsberg), analyseert Corijn waarom Vlaanderen al decennialang onder een rechtse hegemonie leeft. Dat heeft diepe historische gronden en wordt vandaag geuit in de politieke partijen, maar ook in de dominante leefstijl en de ruimtelijke ordening. Die context maakt het voor een verdeeld links nog moeilijker een alternatieve maatschappelijke visie te ontwikkelen. Eric Corijn roept op tot eenheid, tot nieuwe sociale praktijken en tot nieuwe politieke accenten.

Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar Stadstudies aan de VUBrussel, oprichter van onderzoeksgroep Cosmopolis, lid van jury’s en adviesraden, maar ook activist in de civiele maatschappij, lid van het bestuur van de Zinnekeparade, co-voorzitter van Brussels2030, codirector Policy and Reseach van het Global Parliament of Mayors, auteur van vele boeken, waaronder recentelijk: “Een stad is geen land”(ASP), “De stad beter na corona” (ASP), “Gramsci lezen. Van klassenstrijd tot woke” (ASP) en “Vlaanderen ontwaak! Tegen de grondstroom”(Ertsberg).