23 jun 2022 20:00

De wonderen van het leven

Els Snick, docent Duits aan Universiteit Gent, verzorgt een boekpresentatie in Amsab-ISG naar aanleiding van de publicatie van het boek De wonderen van het leven van Stefan Zweig (uitgeverij Vrijdag). Stefan Zweig was een Oostenrijkse schrijver van Joodse afkomst. Hij verwierf wereldfaam met verhalen en romans zoals Schaaknovelle en De wereld van gisteren. Zijn novelle De wonderen van het leven, werd in het Nederlands vertaald door het vertalerscollectief UGent o.l.v. Els Snick.

Deze novelle uit 1904 speelt zich af in het zestiende-eeuwse Antwerpen. Een rijk en vroom koopman wil een schilderij aan de kathedraal schenken uit dankbaarheid voor de wonderbaarlijke genezing van zijn moeder. Hij geeft de opdracht aan een bejaarde schilder, die in zijn zoektocht naar een model voor de maagd Maria terechtkomt bij een Joods meisje dat is gevlucht voor de pogroms in het oosten van Europa. De vriendschap tussen de oude schilder en het meisje bloeit tegen de achtergrond van de op til zijnde Beeldenstorm, die de apotheose vormt van het verhaal. In dit vroege werk komen al veel van Stefan Zweigs latere thema’s aan bod: een onwaarschijnlijke ontmoeting die leidt tot een ingrijpende wending in iemands leven, godsdienstconflicten en historische gebeurtenissen.

Boekhandel Walry verzorgt een stand waar je het boek kan kopen.

Nadien wordt een drankje aangeboden.