18 feb 2018 11:00

George Jackson in the Sun of Palestine / Brunch+Vernissage+Talk

Brunch + Vernissage + Talk

Processions of the Sun opent met een Brunch in De Expeditie gevolgd door een vernissage van George Jackson. Greg Thomas zal de brunch vervoegen om de tentoonstelling in te leiden en te contextualiseren.

Processions of the sun’ zet politiek gevangenschap in de kijker via een historische verkenning van de solidariteit tussen zwart-Amerikanen en Palestijnen. In een tijdperk van groeiend verzet tegen staatsgeweld, politieke arrestaties en onrecht wereldwijd, richt deze nieuwe editie van Eye on Palestine zich op de rol van kunst en politiek activisme in het smeden van allianties tussen antikoloniale en bevrijdingsbewegingen. ‘Processions of the sun’ wil niet alleen mechanismen van sociale controle en onderdrukking in het gevangenisregime zichtbaar maken, het wil ook nagaan hoe zwart-Amerikaanse en Palestijnse bewegingen repressie, isolatie en censuur overwinnen en zichzelf zien binnen de bredere context van de internationale solidariteit. Door intellectuelen, kunstenaars en activisten bij elkaar te brengen voor een discussie en bezinning over geschriften van politieke gevangenen, politieke affiches, films, poëzie en ervaringen, wil dit programma het ontwrichtende potentieel van politieke kunst benadrukken om onze politieke verbeelding te vergroten.

Dit programma is een samenwerking tussen de Middle East and North Africa Research Group van de Universiteit Gent, Vrede vzw en Masereelfonds. Met dank aan Stad Gent.