18 dec 2023 17:00

Gentse mars voor Palestina: staakt-het-vuren nu!

 

Op maandag 18 december organiseert de Gentse Coalitie voor Palestina een solidariteitsmars in Gent.

We vragen van het Gents stadsbestuur om prioritair hun politieke invloed te gebruiken om van België te eisen:

• dat er krachtdadig wordt opgeroepen tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren
• dat alle doorvoer van wapens naar Israël verboden wordt
• dat elke mogelijke economische en diplomatieke sanctie tegen Israël wordt ingesteld
• dat de steun aan de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk (met name gegarandeerd door resolutie 3236 van de Algemene Vergadering van de VN van 1974) herbevestigd wordt én er alles aan gedaan zal worden om die te waarborgen

We vragen verder om in de stadscommunicatie altijd duidelijk te stellen:

• dat het om een kolonisator (Israël) en een gekoloniseerd volk (Palestijnen) gaat en het dus niet gaat om een conflict met twee gelijke partijen
• dat er momenteel een genocide wordt gepleegd op het Palestijnse volk
• dat dit alles niet startte op 7 oktober, maar dat het zionisme dat reeds meer dan 100 jaar bestaat de basis vormt van de Israël-Palestinakwestie

Georganiseerd door de Gentse Coalitie voor Palestina.