20 jul 2024 14:00 - 28 jul 2024

Gentse Feesten Debatten ’24


De base-line ‘NIEMAND GAAT VERLOREN!‘, wel degelijk met een uitroepteken, is de stellingname van het team dat de debatten organiseert. Zich welbewust dat verkiezingen slechts één uiting zijn van democratie, gaan ze voor mensenrechten. Ze geven sociale en ecologische alternatieven. Want, niet enkel de arme maar ook de doorsnee burger heeft het moeilijk: de koopkracht onder druk, wonen kost veel geld, enz. En het is nu 80 jaar geleden dat onze Sociale Zekerheid wet werd. Bij alle thema’s gaat het om behoud van het samen leven.

  • Zaterdag 20 juli

De vis begint aan de kop te stinken. Worden de “sociale” maskers van extreem rechts in Europa, België en Vlaanderen na 9 juni afgerukt?

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel: Marijke Persoone (auteur “Wiens Belang ?”), Dominique Willaert (auteur “Niet alles maar veel begint bij luisteren”), Rudi Laermans (socioloog), Ellen De Soete (8 Mei Coalitie), Vincent Scheltiens (historicus), Henri Heimans (magistraat op rust), Léonie De Jonge (Assistant Professor Politics & Society)

Over de normalisering van extreemrechts in Europa, België en Vlaanderen en de medeplichtigheid van traditionele media en de invloed van sociale media. Zal het cordon sanitaire bezwijken in Vlaanderen? Het “sociale gezicht” van extreemrechts, frontstage en backstage. Strategieën voor de linkerzijde tegen de verdere opmars van de fascisering van de democratie?

  • Zondag 21 juli

Migratie, economie en diversiteit ná de verkiezingsstrijd.

Moderator: Charlotte De Kock (onderzoeker UGent)

Panel: Frank Moreels (Vakbondslverantwoordelijke BTB), Anne Vanlancker (Voorzitter. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Decenniumdoelen), Jan Knockaert (Coördinator Fairwork), Hind Riad (Progress Lawyers Network)

In dit debat gaan we aan de slag met concrete partijstandpunten over de wisselwerking tussen migratie en economie in Vlaanderen en België. Elk verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in 2024 omvat een onderdeel – of oordeel ? – over migratie. Maar zijn de voorstellen van de partijen realistisch en wenselijk?

  • Maandag 22 juli

Stadsdebat verkiezingen 13 oktober 2024

Moderator: Pascal Debruyne (lector / onderzoeker Odisee Hogeschool)

Panel: Astrid De Bruycker (VoorGent), Isabelle Heyndrickx (CD&V), Hafsa El-Bazioui (GROEN), Anneleen van Bossuyt (NV-A), Tom De Meester (PVDA)

Op zondag 13 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat staat er te gebeuren in de ‘rebelse’ stad Gent? Hoe kan een sociaal beleid gevoerd worden? Welke unieke rol kan ’t stad spelen?

  • Dinsdag 23 juli

Besparen op Sociale Zekerheid en publieke diensten… er is wel een alternatief. Geen wurggreep van Europa!

Moderator: Rik Vancoillie (ex-coördinator vorming BBTK)

Panel: Hielke Van Doorslaer (denktank Minerva), Miranda Ulens (Algemeen Secretaris ABVV), Chris Serroyen (voormalig hoofd studiedienst ACV), Jan-Willem Goudriaan (European Public Service Union), Naomi Vleugels (Netwerk Rechtvaardige Fiscaliteit / WSM)

Besparen op sociale zekerheid en publieke diensten is sinds lang bezig. Overheidsuitgaven zouden verloren geld zijn… klopt dit wel? Europa wil de uitgaven van de staten aan banden leggen de komende jaren. Is dit wel een goede economische en sociale politiek? En ja er zijn wel alternatieven!

  • Woensdag 24 juli

De nieuwe koude oorlog wordt steeds heter gestookt ! (Hoe we steeds dieper een oorlog worden ingerold)

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel: Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede vzw), Jonathan Holslag (docent internationale politiek VUB), Annemarie Gielen (Bewegingswerker Conflictsituaties Pax Christi Vlaanderen), Johan Depoortere (voormalig VRT journalist)

De koude oorlog is een reële geworden. De dreiging is erg nabij. Was dit te vermijden? Waarom werkt het fragile ‘evenwicht niet meer. De enige taal is de oorlogstaal. Wordt dit een lang aanslepend conflict met desastreuze afloop?

  • Donderdag 25 juli

Voor wat hoort wat? Gaat de welvaartstaat van vangnet naar valstrik?

Moderator: Jasper Desmedt (vormingswerker ABVV Oost- Vlaanderen)

Panel: Koen Hermans (KUL), Geert Schuermans (socioloog, auteur ‘De achterblijvers’), Dagmar De Potter (SAAMO Gent), Justine Begerem (nationaal woordvoerster 8 maars, maatschappelijk werker), Stefanie Ruymen (Vlaams ABVV), Wouter Wanzeele (Sociaal werkers in Actie)

Dertig jaar geleden werden de sociale grondrechten ingemetseld in de grondwet. Door onderbescherming zijn die grondrechten vaak niet meer dan dode letter. Kan een betere hulpverlening de kloof dichten? Of zijn we aan het evolueren naar voor-wat-hoort-wat maatschappij?

  • Vrijdag 26 juli

Ontgroeien of groen groeien? Of, hoe het klimaat redden op een sociale manier?

Moderator: Karim Zahidi (filosoof UGent, UAntwerpen)

Panel: Jonas Van der Slycken (econoom UGent), Eric Corijn (cultuurfilosoof, Cosmopolis VUB),  Jelle Versieren (historicus UAntwerpen), Lara Ferrante (Denktank Oikos)

Volgens de ontgroeiers zijn de planetaire grenzen al lang overschreden en moeten we de economische groei dringend een halt toe roepen. Groene groeiers beweren dat een massale vergroening van onze economie er juist zal voor zorgen dat we economische groei kunnen behouden

  • Zaterdag 27 juli

80 jaar sociale zekerheid.

Moderator: Jan Dumolyn (hoofddocent geschiedenis UGent)

Panel: Bea Cantillon (hoogleraar), Luc Cortebeeck (ACV), Anja Vanrobaeys (Vooruit), Francine Mestrum (sociale wetenschapper), Rik Hemmerijckx (historicus), Monika Triest (feministe), Robin Tonniau (PVDA), Paul Soete (Ex Ceo Agoria , voorzitter Beheerscomite RSZ)

Op 20 april 1944 sloten werkgevers en werknemers, clandestien en in volle oorlogstijd, het sociaal pact af. In december werd dat door Achiel van Acker omgezet in een wettekst. Het nieuwe systeem van sociale zekerheid maakte de welvaartsstaat omvattend en verplicht. Sinds de jaren 1970 kwam deze echter steeds meer onder druk te staan. Wat brengt de toekomst?

  • Zondag 28 juli

Is een vrij Palestina “from the river to the sea” nog mogelijk na de genocidale oorlog van Israël in Gaza?

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel: Anja Meulenbelt (Stichting Kifaia, Palestijnse verzet), Jaap Hamburger (Een Ander Joods Geluid Nederland), Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede Vzw), Fatena Al-Ghorra (Belgisch-Palestijnse dichteres, journaliste en vertaalster), Koen Bogaert (docent vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies Ugent)

Over Israëlische kolonisatie. De Nakba. Het jaar 1948. Zionistische apartheidspolitiek. Camp David akkoorden. Yasser Arafat en de PLO. De kolonisten en de illegale nederzettingspolitiek. De Israëllobby. Eerste en tweede intifada. Het Palestijnse verzet. De westerse hypocrisie