15 jul 2023 14:00 - 23 jul 2023

Gentse Feesten Debatten – “We plooien niet”

“WE PLOOIEN NIET” Is de base-line voor de 34ste editie van de Gentse Feesten Debatten

 

Elk thema ademt dit jaar de strijd tegen ongelijkheid. Of het nu gaat over gezondheidszorg, verloning, wonen, energie, telkens weer merken we dat de winstmachine op volle toeren draait. Voor velen is het besparen voor sommigen is het zelfs vechten om te overleven. De ideologische framing van rechts houdt voor dat dit onvermijdelijk is. Met de debatten tijdens de Gentse feesten willen we heldere maatschappelijke analyses bieden en aanzetten voor een sociaal-ecologisch alternatief. Het is tijd voor verzet. We plooien niet ! We blijven doorgaan tot we samen zijn !

 

Het zijn geen debatten als vele andere in de media. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen duidelijke uitleg van standpunten enerzijds en tijdige tussenkomsten anderzijds. Het team dat zorgt voor de inhoud en het modereren van de debatten bestaat uit: Eric Goeman, Jan Dumolyn, An De Bisschop, Jasper Desmedt, Sofia Lamouchi, Pascal Debruyne, Charlotte De Kock, Karim Zahidi, Rik Vancoillie. Voor elk thema werden kwalitatieve panels samengesteld.

 

Hier vind je het volledige programma van zaterdag 15 juli tot en met zondag 23 juli 2023, telkens van 14 tot 17.30 uur.

The place to be: NTGent, Sint-Baafsplein 17, Gent.

De Gentse Feesten Debatten worden gratis aangeboden.

Een initiatief van Democratie 2000 i.s.m. Trefpunt en stad Gent.

#WeZullenDoorgaan

#GentseFeestenDebatten

 

Zaterdag 15 juli 2023: “De ongelijkheidsmachine – Een verborgen Europese geschiedenis”

Hoe kan het dat een handvol mensen meer bezit dan de helft van de wereldbevolking en waarom wordt die obscene concentratie van rijkdom niet weggehoond? Vragen die ertoe doen. Extreme ongelijkheid gaat over meer dan waanzinnige bankrekeningen. Het is een machine die haar territorium voortdurend uitbreidt, samenlevingen omwoelt, de verzorgingsstaat ontrafelt en uiteindelijk ook de democratie uitholt. ‘Het is kiezen’, aldus Paul Goossens, ‘tussen de koopkracht van de bevolking of de privileges van de nieuwe feodale heersers, de geldaristocratie.’

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel: Paul Goossens (econoom, auteur “De ongelijkheidsmachine”), Dominique Willaert (gewezen artistiek leider Victoria DeLuxe, auteur van “Dansen op een ziedende vulkaan”), Kathleen Van Brempt (Europees parlementslid Vooruit), Sara Matthieu (Europees parlementslid Groen), Katrien Neyt (Gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen), Veerle Verleyen (adjunct algemeen secretaris ACV Puls), Wouter Ryckbosch (Hoofddocent geschiedenis VUB), Peter Mertens (algemeen secretaris PVDA; federaal volksvertegenwoordiger, auteur)

 

Zondag 16 juli 2023: “Ook voor vluchtelingen een gelijkwaardige en toegankelijke gezondheidszorg?”

Gezondheidszorg is een basisrecht. Toegang tot het brede spectrum aan welzijns- en gezondheidsdiensten is daar een randvoorwaarde voor. Voor migranten zonder verblijfsdocumenten, verzoekers om internationale bescherming en erkende vluchtelingen is dat vaak een complexe zaak. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toegang voor deze uiteenlopende doelgroepen gelijkwaardig is? Dat is de hamvraag van dit debat.

Moderator: Charlotte De Kock (onderzoeker UGent)

Panel: Lien Bruggeman (Nationaal medisch coördinator, Fedasil), Hans Verrept (FOD Volksgezondheid, Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling & Beleidsondersteuning), Rita Vanobberghen (Geneeskunde voor het volk, arts), Ellen Verryt (Dokters van de Wereld, regiocoördinator), Koen Van Praet (Open Netwerk vzw)

 

Maandag 17 juli 2023: “Mag er nog sociaal overleg en syndicale actie zijn?”

De actualiteit vormt het debat. De kwestie van franchising door de Delhaize laat niemand onberoerd. Veel andere sociale conflicten tonen ook aan dat onderhandelen met de werkgevers moeilijk zo niet onmogelijk wordt. De overheid grijpt steeds meer in om de ‘vrijheid van onderhandelen’ door de vakbond in te perken. Het inzetten van gerecht en deurwaarders wordt door werkgevers gebruikt om syndicale kracht aan banden te leggen. Hoe stoppen we de race to the bottom van loon- en arbeidsvoorwaarden ? Wat is er nodig om de Syndicale Actie opnieuw te versterken?

Moderator: Rik Vancoillie (ex-coördinator vorming BBTK)

Panel: Jan Buelens (jurist Progress Lawyers Network), Anja Vanrobaeys (volksvertegenwoordiger Vooruit), Sacha Dierckx (economisch adviseur federaal ABVV), Cedric Claeys (vakbonds-verantwoordelijke ACV voeding en diensten regio Brussel), Katrien Degryse (vakbonds-verantwoordelijke ABVV-BBTK regio Gent)

 

Dinsdag 18 juli 2023: “Vlaanderen reloaded: geschiedenisles of politieke framing?”

‘Het Verhaal van Vlaanderen’ scoorde hoge toppen in de kijkcijfers en beroerde klein en groot. Volgens sommigen een prachtige reconstructie van onze Vlaamse geschiedenis, volgens anderen vooral een slimme politieke zet om met zo’n toegankelijk programma “Vlaanderen” als horizon van onze historische, sociale en politieke verbeelding ingang te doen vinden bij een breed publiek. Niet enkel in de media, maar ook in de culturele sector (‘Vlaamse meesters’) en het onderwijs (‘Vlaamse canon’) is “Vlaanderen” alomtegenwoordig. Wat is hier aan de hand? Is dit een geschiedenisles of een doelbewust ingezet politiek narratief?

Moderatoren: An De Bisschop (docent kunstagogiek, School of Arts, Gent) & Karim Zahidi (filosoof UGent, UAntwerpen)

Panel: Jan Dumolyn (Hoogleraar geschiedenis UGent), Maika De Keyser (Historica KUL), Robrecht Vanderbeeken (filosoof)

 

Woensdag 19 juli 2023: “Jong en rebels, uitdagingen van de jonge activisten”

Van de bezetting van de Blandijn in 1969 tot de klimaatspijbelaars: het zijn vaak studenten en scholieren die het voortouw nemen. De studententijd is een periode waar veel jongeren hun wereldbeeld vormen, zich verenigen rond idealen en op straat komen. Na het afstuderen van de voortrekkers, verdwijnen die collectieven vaak. Die uitdaging lijkt nog groter voor de Gen-Z’ers. Zij lijken zich steeds meer op vrijblijvende basis te organiseren. Kunnen we dit jeugdig activisme omzetten in levenslang engagement ? Daarnaast ziet de nieuwe generatie ‘het politieke’ vaker als iets ‘persoonlijk’. Zorgt deze blik er ook voor dat er meer ruimte is voor diversiteit in het middenveld?

Moderator: Jasper Desmedt (bewegingswerker ABVV Oost- Vlaanderen)

Panel: Simon Clement (activist actief in de Gentse woonbeweging), Hannah Aziza Ghulam Farag (ACV Puls), Jolien Paeleman (Extinction Rebellion), Stefanie De Bock (Vredesactie), Matilde De Cooman (LABO Vzw), Jens Beresole (Opbouwwerker SAAMO Zelzate) 

 

Donderdag 20 juli 2023: “Van neoliberaal naar welvaart-chauvenistisch: de extreemrechtse aanval op de welvaartsstaat”

In heel Europa meet extreemrechts zich een sociaal imago aan, of beter, een imago dat sociaal en solidair is, of pleegt te zijn, met en uitsluitend voor het eigen etnisch gedefinieerde volk. Deze welvaart-chauvenistische koerswijziging werd ruim dertig jaar geleden ingezet en reisde al die tijd in tandem met de bezuinigingen op de welvaartsstaat. Waar staan we zoveel jaren later? Kan de welvaartsstaat, en de solidariteit waarop ze gebaseerd is, deze identitair-autoritaire verleiding (weerst-)aan?

Moderator: Sofia Lamouchi (sociaal wetenschapper)

Panel: Tijs Laenen (KUL, Tilburg University), Koen Abts (KUL), Angeline Van Den Rijse (AC- ABVV), Michelle Ginée (sociaal werker OCMW), Peter Terryn (activist, weikcafe ‘groot ongelijk’)

 

Vrijdag 21 juli 2023: “Een eigen huis. Een plek onder de zon?” Over woonrecht en dakloosheid.

Recente tellingen van het aantal dak en-thuislozen in diverse steden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië tonen onthutsende cijfers. Ze zijn een teken aan de wand. Maar ook de kanarie in de koolmijn, dat het recht op wonen ernstig ondermijnd wordt. Wat is “de stand van zaken” aan de onderkant van de woonmarkt? Hoe krijgen we een toename van sociale woningen? Zijn er alternatieven nodig?

 Moderator: Pascal Debruyne (lector / onderzoeker Odisee Hogeschool)

Panel: Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform), Dirk Holemans (Groen/OIKOS), Sarah Lampen (Betonne Jeugd, dak- en thuislozennetwerk ‘dakuzie’), Tineke van Heesvelde (Saamo Brussel.), Tom De Meester (PVDA), Wim Boone (Huurpunt), Lore Dewanckel (Ugent- onderzoekster dakloosheid)

 

Zaterdag 22 juli 2023: “Wie controleert onze energie?”

De energiecrisis van 2022-2023 veroorzaakte een economische schokgolf. Op een pijnlijke manier werd duidelijk hoe Europa afhankelijk is van externe leveranciers. Maar het was niet enkel de Russische agressie die de prijzenstijging veroorzaakte. De gewone gebruiker werd ook geconfronteerd met het speculatieve gedrag op de energiemarkt, met woekerwinsten voor de grote energiebedrijven als gevolg. Op welke manier kunnen we als maatschappij die energiesector weer onder controle krijgen?

Moderator: Jan Dumolyn (hoofddocent geschiedenis UGent)

Panel: Brecht De Smet (Vakgroep Conflict en Development UGent), Aviel Verbruggen (Professor emeritus energie- en milieu-economie UA), Sven van Elst (directeur coöperatieve vennootschap ASTER), Onno Vandewalle (volksvertegenwoordiger PVDA), Meyrem Almaci (volksvertegenwoordiger Groen), Aislinn D’hulster (vakgroep economie UGent)

 

Zondag 23 juli 2023: “Onder het asfalt en de kasseien ligt nog steeds het strand… Ons strand” Is een andere wereld mogelijk ?

“Waar is uiteindelijk de mondiale anders-globalistische beweging gebleven? Waarom was die “andere wereld” niet mogelijk? Wat met de neoliberale globalisering en de nieuwe mondiale krachtsverhoudingen? Heeft de technologische consumptiemaatschappij ons langzaam in slaap gesust? Hoe ziet een ‘grote weigering’ er anno 2023 uit?”

Moderator: Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel: Jurgen Masure (Secretaris en BBTK bhv, auteur “Mens voorbij Markt”), Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen, voorzitter Global Social Justice), Rik Pinxten (Prof. Em. Antropologie UGent, auteur “Humanisme in woelige tijden”), Esmeralda Borgo (Zelfstandig onderzoekster en journaliste, actief in milieubeweging), Gie Goris (journalist, auteur, ex-hoofdredacteur MO-magazine), Myriam Vander Stichele (onderzoeker SOMO Amsterdam; gespecialiseerd in de financiële sector en handel), Eric Corijn (stadssocioloog, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper. hoogleraar Stadsstudies COSMOPOLIS VUB, auteur van “Gramsci lezen” en “Vlaanderen Ontwaak!”); Ludo De Brabander (vredesactivist, woordvoerder Vrede Vzw, columnist, auteur van “Als de NAVO de passie preekt” (samen met Georges Spriet) “Oorlog zonder Grenzen” “Het Koerdisch Utopia” “Voordat de bom valt” en “Oorlogskoorts”