02 sep 2018 14:00 € 5 | € 7

Gent en graan, het dagelijks brood

Naast de textielproductie was het graanstapelrecht bijzonder belangrijk voor Gent. Een levendig verhaal over de graanhandel in Gent en het al of niet hebben van dagelijks brood.
Gent verkreeg van de graven vele eeuwen het voorrecht van het graanstapelrecht (tot 1734). Alle graan dat in het graafschap Vlaanderen ingevoerd werd (vooral vanuit het Franse Artesië) moest eerst via Gent komen. Aan de Korenlei ‘tussen bruggen’ daar werd alles gecontroleerd en moest een deel van de lading tijdelijk opgeslagen worden.
Zie de graanschepen de oude haven binnenkomen en loop mee met de zakkendrager op de Korenlei. Ontdek het verhaal over vrije schippers, pijnders, korenmeters en stapelheren. Wat is het graanstapelrecht en wat betekende dit voor Gent, wat was het lepel- en strekelrecht, wat was vrij en onvrij graan, wat was een spijker, wat was verbodemen, …. De gids maakt u ‘graanwijzer’.
Graan is o.a. het basisbestanddeel voor brood. Wie at het witte brood en wie het zwarte, de hongerjaren, teljoorbrood, broodstraffen, broodkaarten, broodkado’s, broodbedeling, … Benieuwd? Dan is dit een broodnodige wandeling voor u! Want ‘Gent en graan’ is nog steeds een actueel verhaal.