10 apr 2024 20:00 € 8 | € 10

Gent, een rebelse stad?

Gent, een rebelse stad?

Traditioneel is er veel aandacht voor het ontstaan van de arbeidersbeweging in het negentiende-eeuwse geïndustrialiseerde Gent, maar sociale strijd en participatie aan het politieke proces door de lagere en middenklassen dateert al van veel vroeger.

Drie historici gespecialiseerd in verschillende tijdsperiodes spreken elk 20 minuten over de ‘politiek van het gewone volk’ in de pre-industriële stad.

Arjan Zuiderhoek is specialist van de vroege Griekse democratieën en bekijkt de stedelijke volkspolitiek in de lange termijn, Jan Dumolyn publiceerde veel over middeleeuwse opstanden, onder meer ook in de Arteveldestad, en Anne-Laure Van Bruaene weet alles over Gent tijdens de Reformatie.

Deze activiteit is i.s.m. Trefpunt en Accueil.