19 nov 2017 14:00 - 00:00 € 8 | € 8

Gent door vreemde ogen

Een gegidste wandeling door Alain Goublomme.

Gent behoorde aan het eind van de Middeleeuwen tot de rijkste en grootste steden van Europa. Onnoembaar veel reizigers werden door de stad aangetrokken en liepen verwonderd doorheen de straten van het wispelturige en weerspannige Gent, een stad die het vorstelijk centralisme zeer lang buiten haar stadsmuren heeft weten te houden. Uit enkele boeken werden verhalen en impressies gedestilleerd van “buitenlanders” die naar Vlaanderen reisden en Gent bezochten, als lid van het Bourgondische of Habsburgse hof, als handelaar, kunstminnaar of gelukzoeker. Hoe keken ze naar ons? Hoe sterk waren ze onder de indruk van het monumentale Gentse belfort, onze statige huizen, onze haven? Waren wij gastvrij? Wat vonden ze van onze vrouwen? Waaraan schreven ze toe dat Vlamingen zo fortis en robustus waren? Waarom kregen ze in hun thuisland al snel heimwee naar onze eet- en drankgewoonten? Hoe verklaarden ze onze talenkennis? We kijken naar de stad door vreemde ogen en krijgen zo een antwoord op al deze vragen…

Info & reservatie: kelly@masereelfonds.be

Snel reserveren is de boodschap.

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Anjer Producties