12 sep 2018 19:30

Gemeenteraadsverkiezingen: infoavond met politici in Vilvoorde

De lokale verkiezingen staan voor de deur. Op zondag 14 oktober 2018 is het zover. Deze verkiezingen zijn steeds een belangrijk moment in het leven van de plaatselijke gemeenschappen. Zijn/haar stem uitbrengen gaat niet alleen om algemene vragen als welke gemeentebelastingen moeten we betalen, maar ook om concrete problemen als de prijs van het parkeerticket. Welk soort mobiliteit wensen we?  Hoe zullen we de kwaliteit (lucht, geluiden en groen) van onze leefomgeving verbeteren? Hoe moet de veiligheid van de burger gewaarborgd worden of op welke sociale dienstverlening kunnen we aanspraak maken?  Hoe ‘samenleven’ in een Vlaamse stad met 60 nationaliteiten en een bevolking voor 51% van allochtone oorsprong … en zovele andere uitdagingen.

De vijf cultuurfondsen, Davidsfonds, Willemsfonds, Vermeylenfonds, Masereelfonds en Rodenbachfonds, hebben de handen in elkaar geslagen. Zij organiseren een informatie-avond. U kunt vragen stellen aan de woordvoerders van de politieke formaties die opkomen bij de verkiezingen. Zij stellen bondig hun verkiezingsprogramma voor en beantwoorden uw vragen. Het is niet de bedoeling om in debat te gaan. Vrije toegang.