21 sep 2018

Gaan we toekijken terwijl de NAVO jaar na jaar kaarsjes mag uitblazen?

In 2019 gaat de NAVO haar 70ste verjaardag “vieren”. De oorlogsslachtoffers en de voorstanders van de vrede en democratie zullen er anders over denken. De vredesbeweging, zowel in België als internationaal, wil die 70ste verjaardag aanwenden om sterker dan ooit een pleidooi te brengen voor een vreedzame internationale samenwerking en de afschaffing van de NAVO. Om dit krachtig protest te bereiken is een vroege start van campagnevoeren, mobiliseren en brede samenwerking nodig. 21 september is de internationale dag van de Vrede. Die dag gaat aangewend worden door alle betrokken actoren, maar op de eerste plaats de Belgische vredesbeweging, om een oproep te lanceren om gezamenlijk van 2019 een sterk contestatiejaar te maken. Hou onze website in de gaten.