14 jun 2018 14:00 € 5 | € 7

Fjodor Dostojewski, een subversieve moralist

Een lezing door Pieter Boulogne, prof. Literatuur KU Leuven/UGent.
Fjodor Dostojewski is een van de meest paradoxale figuren uit de Russische beschaving. Zo werd hij
door de tsaar respectievelijk ter dood en tot dwangarbeid in Siberië veroordeeld, maar ontpopte hij
zich na zijn terugkeer tot een van de meest fervente pleitbezorgers van de autocratie. Minstens even
paradoxaal was hij als schrijver. Hij gebruikte zijn proza om zedelijk hoogstaande ideeën te propageren, maar bevolkte het met allerhande subversieve personages, waaronder dronkaards, pooiers en paljassen. Aan de hand van enkele tekstfragmenten verkennen we het paradoxale leven en werk van Dostojevski met bijzondere aandacht voor de filosofische vraagstukken die hem
bezighielden.