04 dec 2020 19:00

Fiscale Rechtvaardigheid !

Actie met light show op een symbolische plaats in Brussel.

Op uitnodiging van het Financieel Aktie Netwerk (FAN), le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) en 11.11.11 (CNCD) maakt Sinterklaas aanstaande vrijdag 4 december 2020, door middel van een spectaculaire actie het einde van de fiscale cadeaus aan multinationals en de grote fortuinen bekend.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bevolking.

Volgens een recente Ipsos-enquête zijn bijna acht op de tien Belgen voorstander van een belasting op multinationals en op grote fortuinen. Zowel op het niveau van België als op Europees niveau.

Analyse en Eisen

De coronacrisis verergert de sociale ongelijkheid en de armoede. Nog eens 150 miljoen mensen zouden volgens schattingen van de Wereldbank in extreme armoede kunnen vervallen. De crisis zet ook de overheidsfinanciën onder druk in een tijd waarin investeringen in gezondheidszorg, in de Sociale Zekerheid en ecologische transitie van cruciaal belang zijn.

De regeringen zetten niet voldoende stappen om de middelen te verzamelen die voor de financiering van deze doelstellingen: zo daalt het belastingtarief op bedrijfswinsten gestaag. Sinds 1990 is ze in de ontwikkelde landen gehalveerd. Het belastingtarief op de grote fortuinen is sinds 1980 in de OESO-landen met 40% gedaald, terwijl het belastingtarief voor de mensen uit de middenklasse is gestegen en de lagere inkomenscategorieën ook te veel betalen.

Er lopen onderhandelingen binnen de OESO. België moet er een minimumplafond aan belastingen op de bedrijfswinst verdedigen. Er moet tevens vermeden worden dat er een neerwaartse spiraal van belastingtarieven zou ontstaan. In België werd het belastingtarief op grote ondernemingen in de vorige legislatuur immers verminderd van 33,99 % naar 25%. Er moet een juiste verdeling van de winst per land geëist worden die de betaling van belastingen garandeert op de plaats waar de producten daadwerkelijk worden vervaardigd en/of verkocht. Zeker Derde Wereld landen ontlopen hier broodnodige inkomsten.

Fiscale rechtvaardigheid betekent dat iedereen in verhouding moet bijdragen aan de collectieve inspanning. Er is hiervoor een ruim draagvlak bij de Belgische bevolking. Volgens een recente Ipsos-enquête in opdracht van 11.11.11 (CNCD) pleit 79% van de Belgen voor een belasting op bedrijfswinsten en steunt 75% het principe van de een minimumplafond aan belastingen voor multinationals.

En daarnaast is 73% ook voorstander van een uitzonderlijke “corona”-belasting op grote fortuinen in België. Een eerlijker bijdrage van de hoogste inkomens vereist een samenvoegen van alle inkomsten en een progressieve belastingheffing.

De door de regering voorgestelde belasting van 0,15% op effectenrekeningen zal het niet mogelijk maken dat hoge inkomens hun eerlijke deel bijdragen”. Een aparte taxatie van inkomen uit arbeid aan een hoog tarief en inkomsten uit kapitaal aan een lager tarief (dual income taks) is onrechtvaardig en discrimineren.

Actie:

Om de urgentie van de situatie te onderstrepen, wordt aanstaande vrijdag 4 december 2020 in Brussel, aan de vooravond van Sinterklaas, een spectaculaire actie georganiseerd. De projectie van de eisen om 19 uur, Koningsplein, 1000 Brussel.