15 mrt 2019 14:00

Filosofisch denken in de Islamitische wereld van vandaag

Ook in de islamitische wereld proberen filosofen bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd. In deze lezing wordt aandacht besteed aan denkers die blijven putten uit het islamitisch erfgoed, maar ook gebruik willen maken van de verworvenheden van de westerse filosofie. Deze intellectuele, kritische hervormers ijveren voor een humanistische kijk op de islam. Geen predikers, maar wetenschappers die – elk op eigen specifieke wijze – een meer rationeel discours promootten. Inschrijven bij orhan@masereelfonds.be