23 mei 2019 14:00 € 5 | € 5

Filosofie van de liefde

Lezing: Katrien Schaubroeck, docent Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen

Uit liefde voor de filosofie is ook een filosofie van de liefde ontstaan. Sinds Plato in het Symposium de mythe van de bolwezens neerschreef, hebben wijsgeren nagedacht over zowel de betekenis als de waarde van de liefde: wat is liefde, en wat maakt haar zo waardevol? Na een systematisch overzicht van verschillende filosofische posities spitst de lezing zich toe op de vraag of liefde maakbaar is. Begrijpen wij de liefde? Kunnen we haar uit het niets creëren? Kunnen we leren liefhebben? En kunnen we leren om beter lief te hebben? De auteurs waarop ze zich baseert zijn analytische auteurs, zoals Harry Frankfurt en Iris Murdoch. Katrien Schaubroeck doet onderzoek in de hedendaagse analytische wijsbegeerte en heeft een grote interesse in zowat alle existentiële en morele vragen. De laatste jaren legde ze zich toe op de filosofie van de liefde. Ze schreef een Nederlandstalig artikel voor De Liefdesparadox (Amsterdam University Press, 2017), en redigeerde de Engelse bundel Love, Reason and Morality samen met Esther Kroeker (Routledge, 2016)