20 okt 2021 19:00

Extreemrechts

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden.
Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder. Want de geschiedenis herhaalt zich niet … en al zeker niet op dezelfde manier. Vincent Scheltiens (historicus en postdoctoraal medewerker aan het departement geschiedenis van de Universiteit Antwerpen) en Bruno Verlaeckt (voorzitter van de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland en van de regio Antwerpen van het ABVV) analyseren de bijzondere aard van de extreemrechtse organisaties en hun discours. Ze pleiten voor een ernstige reflectie en debat, en roepen op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.