23 mei 2024 20:00 € 5 | € 5

Extreemrechts: De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)

Lezing door
Vincent Scheltiens

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat geregeld terugkeert en waarvan de curve vaak geflattened maar nooit gecrusht werd. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder in deze specifiek 21ste-eeuwse context. Want de geschiedenis herhaalt zich niet… en al zeker niet op dezelfde manier. Vincent Scheltiens analyseert de bijzondere aard van extreemrechtse organisaties en hun discours. De auteur pleit voor ernstige reflectie en debat en roept op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die verwachtingshorizon en die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis en lid van Power in History, het Centrum voor Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Eerder was hij onderzoeker verbonden aan het Studie- en Onderzoekscentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) in Brussel. Hij schrijft over nationalisme en nationale identiteitsconstructie, de politieke geschiedenis van België, de geschiedenis van de linkerzijde en de contemporaine geschiedenis van Spanje.

Organisatie: Vrijzinnig Punt, Masereelfonds Hasselt, Vermeylenfonds