19 mei 2024 13:30

European March in Brussels for a Free Palestine

 

Een Onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren- gerechtigheid voor Palestina

Wat er vandaag gebeurt in Gaza is een voortzetting van de Nakba, toen in 1948 honderdduizenden Palestijnen met geweld uit hun huizen en dorpen werden verdreven.

Het is de voortzetting van 75 jaar schendingen van het internationaal recht, van kolonialisme en apartheid tegen het hele Palestijnse volk, van de bezetting van hun land en van een al 16 jaar durende blokkade van de Palestijnen in de Gazastrook.
In meer dan 7 maanden tijd zijn al meer dan 33 797 Palestijnen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. Meer dan 76 465 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 7.000 mensen worden vermist. Ongeveer 2 miljoen mensen moesten op de vlucht slaan en een groot deel van de civiele infrastructuur is volledig verwoest.

De internationale gemeenschap moet ingrijpen om een einde te maken aan het voortdurende onrecht. Ze moet dringend een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren bekomen en zorgen voor de bescherming van alle burgers, de vrijlating van alle gevangenen, het einde van de belegering en de toegang tot internationale hulp voor de Palestijnen in Gaza, die zich momenteel in een absolute humanitaire noodsituatie bevinden.

Laten we samen de straat in trekken tijdens de mars voor Palestina op 19 Mei om 13u30 aan Brussel-Noord om te eisen dat Europa en haar lidstaten:

  • het initiatief nemen om een volledig internationaal militair embargo in te stellen, en in Europees verband artikel 2 inzake de eerbiediging van de mensenrechten in het Associatieverdrag tussen de EU en Israël in werking stelt zodat er economische en diplomatieke gevolgen komen voor de staat Israël.
  • hun volledige steun verlenen aan de lopende onderzoeken van het Internationaal Strafhof (ICC) en de openbare aanklager aanmoedigen om van de vervolging van daders van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en de misdaad van apartheid een absolute prioriteit te maken.
  • hun volledige steun te verlenen aan de procedure die Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) tegen Israël heeft aangespannen om een einde te maken aan de genocide en etnische zuivering van het Palestijnse volk door Israël, en alle voorlopige maatregelen waartoe het Hof heeft besloten volledig naleeft.
  • in overeenstemming met het internationaal recht een einde maakt aan alle medeplichtigheid aan de apartheid tegen het Palestijnse volk, te beginnen met het versterken van de politieke en budgettaire steun aan de werking en het bijwerken van de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij kolonisatie, en door alle handel met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te verbieden.