24 nov 2020 19:30 € 5 | € 5

Afgelast //Europa’s monetaire bazooka

Lezing door Mattias Vermeiren.

Geheel volgens de strikte regels van het monetair beleid van de EU inzake begrotingstekort (max. 3%) en nationale schulden (max. 60% van het BNP), werd in antwoord op de financiële crisis de nadruk gelegd op bezuinigingen, eerder dan op het stimuleren van duurzame groei en werkgelegenheid. Dit ging ten koste van sociale programma’s en een neerwaartse druk op de lonen.

Met de Coronacrisis lijkt het alsof de vroegere dogma’s over boord worden gegooid. De geldkraan gaat open en miljarden euro’s worden in het systeem gepompt. Hoe is deze ommekeer te verklaren? Wat is de te verwachten impact? Waar komt al dat geld ineens vandaan? En wie zal uiteindelijk de rekening betalen?

Mattias Vermeiren is professor aan het Institute for International Studies, vakgroep politieke wetenschappen van de UGent.