13 okt 2020 19:30 € 5 | € 5

Europa: Arbeitsmarkt en sociale unie

Lezing door Stan De Spiegelaere

De volgende twee decennia verdwijnen volgens de OESO naar schatting 15% van de jobs en krijgen 32% een andere inhoud als gevolg van technologische innovaties. Deze wijziging veroorzaakt een nog sterkere polarisatie tussen de goed betaalde, beter opgeleiden en het zgn. precariaat, mensen met onzekere en flexibele statuten… Arbeidsverhoudingen zijn vaak een product van overleg tussen sociale partners. Hoe kijkt het Europees vakverbond naar deze evoluties? Een Europese Sociale Unie zou een betere bescherming kunnen bieden voor alle werknemers. Hoe haalbaar is de ontwikkeling van een Europese sociale zekerheid?

Prof. Stan De Spiegelaere is onderzoeker bij ETUI (European Trade Union Institute) en medeoprichter van denktank Minerva.