24 okt 2019 14:00 € 5 | € 5

Er staat een paard in de gang

Met Ludwig Wittgenstein over taal en werkelijkheid. Jens De Vleminck, filosoof.

De mens wordt soms gedefinieerd als een ‘talig dier’. Krijgen we via taal grip op de werkelijkheid waarin we ons bevinden? Of, komt deze werkelijkheid juist via taal tot stand? Is het mogelijk om de complexiteit van de werkelijkheid in taal te vatten of fungeert taal slechts als spel en bij gratie van een onvermijdelijke spraakverwarring? We leggen deze en andere vragen voor aan Ludwig Wittgenstein, de filosoof die het filosofische vraagstuk van de taal op scherp zette.