23 okt 2018 19:30 € 6 | € 8

Epicurisme: het nastreven van genot

Lezing door Pieter d’Hoine | Vormingplus

Epicurus stichtte hij een filosofische levensgemeenschap die tot op de dag van vandaag bekend staat voor haar hedonistische moraal. Het Epicurisme presenteert zich als een geluksfilosofie. Epicurus identificeert geluk met het verwerven van genot. Het hoogste genot bestaat nochtans niet in het zich tegoed doen aan de meest exquise spijzen of in het bevredigen van seksuele verlangens, maar in het vermijden van pijn en geestelijke onrust.