17 jan 2018 20:00 - 00:00 € 3 | € 5

100 jaar Russische Revolutie / Hendrik Vermeersch

Heeft het zin om 100 jaar na de Russische revolutie (1917) het verloop en de impact te onderzoeken?

Het antwoord is positief. Deze eerste geslaagde revolutie inspireerde in alle continenten onafhankelijkheidsbewegingen. Overal ontstonden communistische partijen.

En in België was de schrik voor revolutie van grote invloed bij het aanvaarden van het algemeen stemrecht voor mannen en bij het stemmen van een pak sociale wetgeving.

De revolutie kwam er in bijzondere omstandigheden: de laatste loodjes van een feodaal tsaristisch regime, de uitputting door de eerste wereldoorlog en het politiek vernuft van Lenin en de bolsjewieken.

Een lezing door Hendrik Vermeersch, ex-vakbondsmilitant en lesgever aan de marxistische universiteit, zal ons rondleiden in het Rusland van voor en tijdens de revolutie. Lezing met power point presentatie en stof voor een boeiend gesprek.