28 sep 2022 19:30

Een pakje voor vader – Verraden door een VNV’er

De auteur Danny Carleer schetst in zijn boek “Een pakje voor vader” het levensverhaal van Karel Van Bever, verzetsman van het eerste uur uit Grimbergen. Na verraad door een VNV’er  wordt hij opgepakt op zijn werkplaats in de ASLK (Algemene Spaar-en Lijfrentekas). Hij belandt via Breendonk in de hel van Mauthausen waar hij zoals zovelen overlijdt in 1944. De zoon, Rik Van Bever die nog in Grimbergen woont, verstrekte de voornaamste informatie voor deze dramatische gebeurtenis.

Op basis van grondig bronnenonderzoek omschrijft Danny Carleer ook de geschiedenis van WO II in ons land, meer bepaald in de streek van Grimbergen. Hij behandelt zonder taboe zowel de Vlaamse als de Franstalige collaboratie met het naziregime.
Naast Karel stierven nog negen andere ASLK’ers als politiek gevangene in een concentratiekamp. Wat ook belicht wordt is de naoorlogse periode van deze Openbare Kredietinstelling en haar rol als Spaarbank van en voor het volk tot de ongelukkige privatisering en overname door Fortis AG in 1998.
In onze huidige tijdsgeest van toenemend oorlogsgeweld, verrechtsing, racisme en onverdraagzaamheid, is dit boek een echte “eye-opener”. Het bevestigt de stelling dat wie het heden wil begrijpen en de toekomst wil vatten , het verleden moet kennen.

korte inhoud
26 januari 1943: Karel wordt door de Gestapo aangehouden op zijn werkplaats in de Algemene Spaar- en Lijfrentekas in Brussel. Hij werd door een collega verklikt. Samen met enkele vakbondslui werkte Karel er aan het sluikblad ‘L’Union – De Unie’. Diezelfde dag doet de SS bij hem thuis in Borgt een huiszoeking. Karel wordt opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Voor ondervragingen werd hij overgebracht naar het beruchte Gestapo-hoofdkwartier aan de Brusselse Louizalaan. Hij loste niks. Op 5 maart gaat het naar het Fort van Breendonk en op 26 juni werd hij als Nacht und Nebel-gevangene op transport gezet. Op 10 juli komt Karel in Oostenrijk in het concentratiekamp Mauthausen aan.