18 dec 2021 10:00 - 13:00

Uitgesteld: Een niet neo-liberale balans van de DDR economie.

Onze Reflectiegroep geleide economieën is er voor iedereen die begaan is met de opbouw van een werkelijke, democratische en toekomst biedende samenleving.

In ons veramerikaniseerd onderwijs- en mediasysteem is bijna geen ruimte voor een eerlijke analyse over het economisch systeem in de voormalige DDR. Als er iets wordt vermeld verneem je meestal hoe slecht dit systeem wel was.

Een grondige en eerlijke analyse dringt zich op.
Socialisme versus kapitalisme.

In geen enkel land in Europa werd de vergelijking zo tot inzet gemaakt van de strijd tussen de twee ontwikkelingsmodellen als in het naoorlogse Duitsland.

In het beste geval erkent men een aantal sociale verworvenheden in de voormalige DDR. Maar welke strategieën werden ontwikkeld om de levensstandaard van het Oosten op één lijn te brengen met die van het Westen, of zelfs te overtreffen?

Walter Ulbricht, voorzitter van de Staatsraad van de DDR sprak van “voorbijsteken zonder in te halen”, Erich Honecker verkondigde de “eenheid van economisch en sociaal beleid”, en Helmut Kohl beloofde de Oost-Duitsers “bloeiende landschappen”. Hoe heeft de Oost-Duitse economie zich ontwikkeld ?

Op basis van de bronnenanalyse van economist Jörg Roesler moet het beeld van de discrepantie tussen het Oosten, dat een zwakke planeconomie had, en het Westen, dat een sterke markteconomie had, sterk worden genuanceerd.

Deelname is gratis.

Inschrijven: andre@masereelfonds.be .

Organisatie: Masereelfonds Antwerpen, De Groene Waterman en Marxistische Universiteit.