12 dec 2019 19:30 € 5 | € 7

Donderse Denkende Dames: Vrouwelijke redenaars

“Wanneer een deskundige in de welsprekendheid een jongen toevertrouwd krijgt, zal hij in de eerste plaats diens talent en aard doorlichten.” Een lukrake zin uit De Opleiding tot Redenaar van Quintilianus (1e eeuw na Chr.). Voor hem was een vrouwelijke redenaar ondenkbaar. Spreken voor een publiek was eeuwenlang een mannenzaak. Vandaag luisteren we naar Malala Yousafzai, Greta Thunberg en Anuna De Wever. Jonge vrouwen die op indrukwekkende wijze het woord nemen. Maar vele sterke vrouwelijke redenaars gingen hen voor. Een kleine bloemlezing van spreeksters van vroeger en nu. Hebben ze andere troeven dan mannelijke sprekers? Bestaat vrouwelijke retoriek? Welke toespraken door vrouwen hebben de wereld veranderd? Voordracht gebracht door Peter Van Rompaey. Georganiseerd door MF-Schaarbeek. Verplicht inschrijven bij orhan@masereelfonds.be