09 nov 2017 19:30 € 3 | € 5

Donderse Denkende Dames: Gatti De Gamon

Lezing over de oprichtster van niet-katholieke meisjesscholen, door Rohnny Buyens

Isabelle Gatti de Gamond wordt geboren in Parijs in 1839, als kind van een kunstzinnige Italiaans republikeins politiek vluchteling uit Italië en een adellijke Brusselse moeder. Na een omzwerving in Polen keert ze op 22 jarige leeftijd terug naar Brussel. Vanaf 1863 begint Isabelle bij het Brusselse liberale stadsbestuur te ijveren voor de oprichting van humaniora scholen voor meisjes-die niet-katholiek zijn. In 1864 start ze zelf als eerste een niet-katholieke humaniora school in Brussel. 10 jaar later zijn er 18 “Gatti-scholen” in de grotere en liberale steden in België. De eerste vrouwelijke studenten die afstuderen aan de Belgische universiteiten hebben allen ervoor les gevolgd aan de “Gatti-scholen” en er zelf les gegeven… Ze was ook politiek actief bij de Belgische Werklieden Partij  en heeft geijverd voor vrouwenstemrecht.