18 apr 2024 20:00 € 5 | € 5

“Doe maar niet” met Amir Bachrouri

Amir Bachrouri, tot voor kort voorzitter van de Vlaamse jeugdraad, schreef een boek: “Doe maar niet”. Dat is een uitlating waarmee ambities van veel jongeren de grond in worden geboord.

Ik een boek schrijven? Doe maar niet. Geneeskunde studeren? In de politiek stappen? Profvoetballer worden? Doe. Maar. Niet!
Een boek schrijven? Dat deed de jonge, geëngageerde Amir Bachrouri dus wel! Gedreven door een grote wil om voor zichzelf te denken en de wens om jongeren een stem te geven, neemt hij deel aan het maatschappelijke debat.

Hijzelf vond een uitweg, maar voor veel leeftijdgenoten die opgroeien in een kansarm gezin blijft de deur naar een beter leven gesloten. Net daarom gaat Amir op zoek naar hefbomen die ervoor kunnen zorgen dat jongeren als hijzelf er ook in slagen om te floreren in dit land.

Dat die zoektocht enige inspanning vergt, ontmoedigt hem niet. Amir gaat het gesprek aan met om het even wie bereid is te luisteren. In die ontmoetingen breekt hij telkens weer een lans voor jongeren, álle jongeren, die niets minder zijn dan de toekomst van dit land.

Antwerpenaar Amir Bachrouri (2002) studeert rechten, schrijft columns voor Knack en was tot voor kort voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad.

Organisatie:

Humanistisch Verbond Hasselt, Masereelfonds Hasselt, Vermeylenfonds Hasselt.