21 okt 2017 10:00 - 00:00 € 5 | € 5

Dirk Van Duppen bespreekt ‘Over God’ van E. Vermeersch

Zijn we beter af zonder religie?

Er gaat geen week voorbij of er woedt in de media een hevige discussie over de plaats van religie en godsdienst in de samenleving. Is religie ‘terug van weg geweest’ of rekenen we er eindelijk mee af? In die discussie nam Etienne Vermeersch, die vorig jaar met zijn boek ‘Over God’ een bestseller schreef, een prominente plaats in. Samengevat komt zijn boodschap neer op: ‘stop die handel’, ‘god bestaat niet’, ‘we zijn beter af zonder religie’.

Maar is daarmee alles gezegd? In de zomer ging Dirk Van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, hierover met E. Vermeersch in debat op de ‘Gentse Feestdebatten’. Wij geven Dirk Van Duppen graag een forum om zijn stelling toe te lichten. Want wat Vermeersch ook beweert, zo vroeg hij zich af, hoe verklaar je dat godsdienst zo ‘hardnekkig’ is, zo’n duurzame, brede en diepe invloed heeft op de mensheid? De opvattingen die hij daar verdedigde, liggen in de lijn van de visie die hij ontwikkelt heeft in het boek ‘De supersamenwerker’ met speciale aandacht voor Darwin en enkele (vergeten) passages uit het boek ‘The Descent of Man'(Afstamming van de mens).

Inschrijving: via andre@masereelfonds.be of 0486/266.615

Deze activiteit kwam tot stand i.s.m. Christenen voor het Socialisme en Motief