15 jun 2023 20:00

De toekomst van links

Des te erger voor de feiten

‘Des te erger voor de feiten’. Met die woorden vatte Duits filosoof G. W. F. Hegel ooit zijn wijsgerig project samen, een stoutmoedig pleidooi voor theorie tegen de journalistieke waan van de dag.

Vanuit dat motto verzamelt deze bundel een half decennium aan essays met politiek-filosofische insteek. Die behandelen thema’s van banken- tot coronacrisis tot de malaise van de democratie. In vogelvlucht worden enkele diepe verschuivingen zichtbaar in het politiek bestel na 2008 — zowel in België als in het buitenland.

Neemt populisme de plaats van partijdemocratie in? Slaat de postpolitiek van de jaren 1990 vandaag door in ‘hyperpolitiek’? En is de tijd van de monsters aangebroken, of die van een progressieve dageraad? Des te erger voor de feiten voorziet context bij een oneindig verwarrend tijdperk.