05 okt 2023 19:30 € 5 | € 5

Annulatie – “Des te erger voor de feiten”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door onvoorziene omstandigheden bij de spreker moeten we deze avond helaas verschuiven naar een andere datum.

Zodra een nieuwe datum gekend is plaatsen we deze op de website.

 

Anton Jäger in gesprek met Stefan Roumen
over diepgaande verschuivingen in het politiek bestel

“Des te erger voor de feiten”. Met die woorden vatte Duits filosoof G. W. F. Hegel ooit zijn wijsgerig project samen, een stoutmoedig pleidooi voor een theorie tegen de journalistieke waan van de dag.

Vanuit Hegel’s motto verzamelde historicus/filosoof Anton Jäger een half decennium aan essays met politiek-filosofische insteek. Die behandelen thema’s van banken- tot coronacrisis tot de malaise van de democratie. In vogelvlucht worden enkele diepe verschuivingen zichtbaar in het politiek bestel na 2008 — zowel in België als in het buitenland.

Neemt populisme de plaats van partijdemocratie in? Slaat de postpolitiek van de jaren 1990 vandaag door in ‘hyperpolitiek’? En is de tijd van de monsters aangebroken, of die van een progressieve dageraad? “Des te erger voor de feiten” voorziet context bij een oneindig verwarrend tijdperk.

Historicus/filosoof Anton Jäger studeerde aan de universiteiten van Essex en Cambridge. Momenteel is hij postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Eerder deed hij ook onderzoek voor Cambridge en VUB. Hij publiceerde in talrijke boeken en internationale wetenschappelijke tijdschriften o.a. over populisme. Hij schrijft ook voor De Groene Amsterdammer, De Morgen, De Standaard en Apache. In 2018 verscheen van hem in het Nederlands “Kleine antigeschiedenis van het populisme”.

Stefan Roumen is actief bij het Humanistisch Verbond en is oprichter van de Armoedevakbond.

Organisatie:
Masereelfonds Hasselt, Humanistisch Verbond Hasselt en Vermeylenfonds

Iedereen welkom.