06 jun 2024 19:30 € 5 | € 5

Democratie zonder politiek?

Democratie zonder politiek?

Socioloog Rudi Laermans stelt dat we momenteel in een tijdperk van democratie zonder politiek leven. “Democratie zonder politiek?” gaat over de uitholling van onze democratie door het financieel kapitalisme en over de daarmee gepaard gaande verschuiving van de macht naar hybride beleidsstructuren met internationale instellingen, expertocratie en allerlei raden waarin regeringsleiders of andere nationale afgevaardigden zetelen, zonder dat die daarvoor ooit een specifiek mandaat hebben gekregen van de kiezer.

Tegenstrijdigheid van ideeën en belangen behoort tot de essentie van politiek; maar tegenstrijdigheden worden vaak “opgelost” in een technocratische consensus binnen weinig transparante en democratische organen als het Internationaal Monetair Fonds of de Europese Raad.

Laermans verklaart hoe rechtspopulisme, neoliberalisme, globalisering van politiek en economie samen met een hang naar marktconforme technocratische consensusvorming bijdragen aan de depolitisering van de democratische politiek.

Volgens Laermans hoeft democratie zich ook niet te beperken tot het politieke speelveld. Hij pleit voor buitenparlementaire democratie, ondermeer voor economische democratie.

Rudi Laermans is socioloog, auteur en vertaler. Hij is emeritus-hoogleraar sociale theorie aan de Katholieke Universiteit Leuven en was gastdocent theorie aan meerdere kunsthogescholen. Recent publiceerde hij de essaybundel Ik, wij, zij (2020) en het boekessay Gedeelde angsten (2021). Als vertaler werkte hij mee aan Eigenzinnigheid, werk en geschiedenis. Over menselijke vermogens (2023) door Oskar Negt en Alexander Kluge. Laermans is tevens werkzaam als kunst- en cultuurcriticus en neemt actief deel aan het maatschappelijk debat.