17 jan 2018

#DekoloniseerMijnStad

Regionale acties

Voor dekolonisering

Tegen racisme

Een actie opgezet door Hand in Hand waaraan het Masereelfonds graag ruchtbaarheid geeft.

Waarom actie voeren?

Voor Hand in Hand is er een direct verband tussen structureel racisme en kolonialisme. De eeuwenlange uitbuiting door de koloniale mogendheden heeft nog steeds nefaste gevolgen voor de machtsverhoudingen in de wereld. De grootschalige propaganda die deze uitbuiting goedpraatte door de gekoloniseerden te ontmenselijken (vaak letterlijk door er slaven van te maken) werkt nog steeds door in allerlei racistische denkbeelden en vooroordelen over de “andere”, of ze nu in het Globale Zuiden wonen of in Europa. Deze koloniale machtsverhoudingen én denkbeelden zijn een belangrijke oorzaak van het huidige structurele racisme in onze samenleving. Ze creëren nog steeds een onderklasse van mensen die ongelijk behandeld worden omwille van hun huidskleur of afkomst. Zowel in de dagelijkse omgang als op het vlak van wonen, werken, onderwijs, enz. Samen met anderen pakt Hand in Hand de gevolgen van dit structurele racisme aan, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt en huisvesting. We moeten echter ook durven kijken naar de oorzaken en die hebben hun wortels in het kolonialisme en de hardnekkige koloniale denkbeelden. De propaganda voor het koloniale systeem werd onder meer ondersteund via vele koloniale standbeelden en straatnamen. Zij monopoliseren de publieke ruimte in het discours over het koloniale verleden en verheerlijken de kolonisatoren als helden. Het is meer dan tijd om dit straatbeeld te dekoloniseren en de stemmen laten horen van mensen en organisaties met een migratie-achtergrond. Tijd om met ons allen in het reine te komen met het koloniaal verleden. En ook tijd om samen onze verantwoordelijkheid op te nemen. Samen met het Europees verleden van strijd voor democratie, welzijn, sociale zekerheid moeten ook andere verhalen gehoord worden Tijd om onze blik te verruimen, meerdere perspectieven een plaats te geven en het racisme te stoppen. Waar vinden we de referenties van de mensen en volkeren die vochten tegen kolonisatie en uitsluiting?

Waar vinden we Lumumba-pleinen en -standbeelden?

Op 17 januari voeren we daarom actie in verschillende steden voor een Lumumbastraat of -plein. Lumumba wordt door velen gezien als een symbool van dekolonisering, als iemand die zich durfde verzetten tegen de koloniale overheersing. De symbolische herbenoeming van een straat of plein tot een Lumumbastraat zien we als een eerste stap naar een noodzakelijke dekolonisering van de openbare ruimte.

Waar voeren we actie?

Op woensdag 17 januari 2018 vinden volgende acties plaats:

– Antwerpen, De Coninckplein, 18u. — Marius Dekeyser – info@anti-racisme.be
– Gent, Sint-Pietersstation,  17u — Jeroen Robbe jeroen@labovzw.be
– Hasselt, ACOD-Limburg, feestelijke opening zaal Patrice Emery Lumumba. Uitnodiging vereist.
– Leuven, Stadsbibliotheek, Rijschoolstraat, vanaf 14u — Stella@anti-racisme.be
– Mechelen, Grote Markt, 18u — Walter Andino walterandino@live.be
– Oostende, ruiterstandbeeld Leopold II (Zeedijk, Venetiaanse gaanderijen), 18u — Stefaan Verbeek stefaan.verbk@gmail.com
– Halle,  Baron Jacques-straat, 14u,  Averechts – Jean-Pierre Laus jean.pierre.laus@telenet.be
– Elsene, Future Place Lumumba (achter Sint-Bonifaaskerk), 18u – Philip Buyck philip.buyck@lumumba.be
– Brussel, CC De kriekelaar met optreden van Kuzikiliza (Pitcho Womba Konga)