14 feb 2023 20:00 - 22:00

Dekoloniseer ons erfgoed

Vijf boeiende sprekers buigen zich over de thematiek van het dekoloniseren van erfgoed, tradities en kennisverwerving, met bijzondere aandacht voor de Antwerpse context.

Het gaat om Lies Busselen (onderzoekster in het AfricaMuseum), Koen Bulckens (conservator Oude Meesters Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) in Antwerpen),  Samuel Saelemakers (Kunst in de Stad, curator kunst in de publieke ruimte van de stad Antwerpen), Judith Elseviers (dekolonisatiedeskundige, inzonderheid Antwerps erfgoed) en Lieven Miguel Kandolo (co-voorzitter Hand in Hand tegen racisme) .

Ama Koranteng-Kumi (onder meer oprichter MINO Art Space) modereert.

 

Het gaat om een panelgesprek waarbij de rode draad de visie is van Hand in Hand tegen racisme op het dekoloniseren van erfgoed, tradities en kennisverwerving.  Binnen dat kader kunnen de verschillende sprekers reageren vanuit hun eigen invalshoek of expertise.

We willen immers vermijden dat de dekoloniseerdiscussie verengd wordt tot een symbooldiscussie over bijvoorbeeld al dan niet een bepaald standbeeld op een bepaalde plek. Hoe belangrijk symbolen ook zijn, we zijn vooral verontrust  hoe verkrampt onze samenleving en politici omgaan met deze vragen.

Het mislukken van de Congocommissie en het verkrampt reageren op de vraag om een herdenkingsmonument aan het KMSKA is hier exemplarisch. Waar komen deze weerstanden vandaan en kunnen we aan de hand van concrete voorbeelden aantonen waar het werkelijk over gaat en hoe het in het belang is van ons allen om hier stappen vooruit te zetten?

De visietekst vind je hier: https://handinhandtegenracisme.be/eenvoudige-pagina/visietekst-dekoloniseer-erfgoed. Ze past in een bredere dekoloniseercampagne, ook over werk, internationale solidariteit en klimaatrechtvaardigheid.

Het panelgesprek in Antwerpen maakt ook deel uit van een reeks informatieve avonden in aanloop naar de  Antwerpse manifestatie van het Platform 21 maart op zondag 19 maart (zie www.platform2103.be voor meer info).