24 sep 2020 20:00 € 3 | € 5

De zwarte dood

BOEKPRESENTATIE JOREN VERMEERSCH

 In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf. De pest was wellicht een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte toe : rijk noch arm werd gespaard. Dit bracht onverwacht zware economische gevolgen met zich mee, die resulteerden in sociale conflicten en migratiegolven. Wat dan weer zorgde voor een felle politieke tegenreactie in heel Europa.

Historicus Joren Vermeersch biedt vanuit die ene traumatische gebeurtenis een inkijk in heel wat facetten van het toenmalige Vlaanderen.