17 dec 2023 14:00 € 8 | € 8

Rapport 2030 Brugge, vroeger en nu

Vanuit de mondiale raad Brugge werd aan de gidsenkring S-wan gevraagd om een wandeling uit te werken over duurzaamheid. De titel werd ‘Rapport 2030 Brugge, vroeger en nu’. We staan stil bij 9 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor 2030.

Dus 9 haltes die verwijzen naar energie, vrede en veiligheid, water, partnership,  gendergelijkheid, gezondheid, wonen en onderwijs. We starten aan de torenklok voor het centrum Van Volden in de Boeveriestraat via de nieuwe woonsite, Godelieveabdij, Waterhuis, Beursgebouw, St-Jan, Godshuis de Moor en de Wijngaardplaats waar de papnonnen waren. Begeleiding door Brigitte Neyt.

In het kader van de Warmste Week gaat de opbrengst integraal naar de warmste week.