26 nov 2021 20:00 € 5 | € 10

De vrolijke atheïst Jean-Paul Van Bendeghem UITGESTELD

Elke atheïst is een vrolijke atheïst, al was het maar omdat zijn blik op de wereld uitnodigt tot zelfspot en zelfironie. Kijk naar de mens, kijk naar de samenleving. Wat een geniale knoeiboel! Uit het besef dat de mens een prutser is, haalt de atheïst een diep engagement om de wereld een ietsepietsie beter te maken. In zijn lezing bewijst Van Bendeghem hoe ons leven, dankzij het atheïsme, zoveel leuker wordt. Dit wordt een warm en soms grappig pleidooi voor meer levensblijheid zonder god.

Jean Paul Van Bendeghem is licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij emeritus professor aan de VUB en blijft hij een superbezige bij op vele fronten.