06 nov 2017 19:30 - 00:00

De tweede quantumrevolutie

Lezing door promovendus experimentele quantummechanica Julia Cramer (QuTech, Technische Universiteit Delft) in het kader van het Studium Generale: Revolutie

Honderd jaar geleden stond de quantummechanica nog in de kinderschoenen, maar nu bevinden we ons alweer in de tweede quantumrevolutie; de supersnelle quantumcomputer komt er aan! In Delft wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de bouwstenen van deze supersnelle computer. Dit onderzoek werkt toe naar nieuwe veelbelovende technologieën gebaseerd op de bizarre wetten van de quantum mechanics: een onkraakbaar internet, het quantuminternet én de allereerste quantumcomputer. Dr. Julia Cramer geeft u een crash course quantummechanica, zodat u straks vooraan staat in gesprekken over deze bizarre wetten en bijbehorende technologie, en zal uitleggen waarom deze quantumtechnologie revolutionair is voor de toekomst. Julia Cramer is gepromoveerd bij QuTech, het quantum instituut van de TU Delft en TNO. Tijdens haar promotieonderzoek was ze al actief in het delen van haar fascinatie voor quantumtechnologie met het publiek: onder andere als Face of Science en met de theatershow ScienceBattle. Julia Cramer weet als geen ander de fascinatie voor wetenschap over te brengen.

Stadscampus UA, gebouw R, Aula R.002

Inschrijving: 03 226 36 32 of antwerpen@masereelfonds.be
Meer info: www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/permanentevorming/lezingenreeksen/studium-generale

Deze activiteit kwam tot stand  i.s.m. Universiteit Antwerpen e.a.