05 dec 2019 20:00

De Sociaaldemocratie is doodziek, met Vincent Scheltiens

De sociaaldemocratie, ooit vereenzelvigd met de successen van de welvaartstaat, is doodziek. In Griekenland, Frankrijk, Nederland maar ook in Vlaanderen zakte ze electoraal tot historische dieptepunten. In tal van steden hebben aanzienlijke delen van de achterban zich van haar vervreemd. Het einde van de naoorlogse economische expansie werd door deze stroming niet verwacht en helemaal verkeerd ingeschat. Ze gaf de hoop op fundamentele maatschappijverandering op en bood geen alternatief voor het opkomende neoliberalisme. Op basis van recente ervaringen in Europa tracht historicus Vincent Scheltiens een aantal thesen te formuleren die het debat over een noodzakelijke vernieuwing constructief kunnen voeden.

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis en lid van Power in History, het Centrum voor Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Eerder was hij als onderzoeker verbonden aan het Studie- en Onderzoekscentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma) in Brussel.

Toegang gratis. Inschrijven niet nodig.

Organisatie: Masereelfonds Hasselt. Info: 011/275032