04 dec 2017 19:30

De Russische revolutie: kroniek van een aangekondigde omwenteling?

Lezing door docent Slavische studies Wim Coudenys (KUL) in het kader van het Studium Generale 2017-2018: Revolutie

De gebeurtenissen van 1917 zijn genoegzaam bekend: in februari kwam er een eind aan de heerschappij van de tsaren; in oktober grepen de bolsjewieken de macht en drongen hun communistische ideaal aan hun land en de wereld op. Minder bekend is dat deze omwenteling, of zelfs het gewelddadige karakter ervan, niet uit de lucht zijn komen vallen. Al decennia was Rusland het centrum van revolutionair (en terroristisch) geweld en wereldwijd ‘verwachtte’ men dat er iets zou gebeuren in het land der tsaren. Initieel claimden de bolsjewieken dat ze tabula rasa hadden gemaakt met het verleden; algauw schreven ze hun revolutie in een langere Russische traditie in. In deze lezing verkent Wim Coudenys het (r)evolutionaire karakter van 1917 tegen de achtergrond van de Russische geschiedenis.

Wim Coudenys doceert Russische en Europese (cultuur)geschiedenis aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Hij publiceerde uitgebreid over Russisch-Belgische relaties, de Russische emigratie (Leven voor de tsaar, 2004) en Russische geschiedschrijving (Het geheugen van Rusland, 2014). Zijn recentste boek, Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht (2017), vertelt het verhaal van de Belgisch-Russische relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog.

gratis
inschrijven: 03 226 36 32 of sven@masereelfonds.be
www.uantwerpen.be/studiumgenerale

i.s.m. Universiteit Antwerpen, e.a.