07 dec 2020 19:30 - 21:15

Online – De rol van genomics en big data in de geneeskunde na de coronacrisis

Omwille van de coronamaatregels hebben we slechts een beperkt aantal zitplaatsen.
Deze zitplaatsen zijn reeds voorbehouden voor de studenten die Studium Generale als keuzevak hebben.

U hoeft niets te missen!

Inschrijven voor de lezingen:

Nieuw! Vanaf 15 oktober moet u  zich inschrijven om de live streaming van de lezingen van Studium Generale te kunnen volgen. Dit kan tot de dag van de lezing – 10 uur. In de loop van de dag krijgt u een bevestiging en uitleg over hoe u kunt inloggen. Inschrijven is gratis.

Inschrijven – Formulieren Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be)

U kan de lezingen achteraf ook (her)bekijken. De opnames blijven beschikbaar op www.uantwerpen.be/studiumgenerale.

Lezing door: Kris Laukens.
Hoogleraar in het domein bioinformatica aan de Universiteit Antwerpen.

De rol van genomics en big data in de geneeskunde na de coronacrisis.
Onze geneeskunde is al een tijdje aan een ingrijpende evolutie onderhevig. Grootschalige gegevens over bijvoorbeeld het genoom van een individu kunnen ons leren welke risico’s op ziekte er zijn, of zelfs welke medicatie voor een bepaalde patiënt effectief zal werken.

Aan de basis van deze ontwikkelingen liggen evoluties in DNA technologie en in data wetenschappen. Met de komst van de corona pandemie worden deze trends nog versneld. Nog nooit kwam op zulke korte tijd zoveel informatie over een nieuwe ziekte beschikbaar.

Corona-gerelateerde onderzoeksgegevens werden massaal gedeeld, en biomedische data wetenschappers gingen hiermee wereldwijd aan de slag. De crisis heeft het onderzoekslandschap dan ook drastisch hertekend. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de geneeskunde van de toekomst?

Welke lessen kunnen we leren uit deze periode? Een reflectie vanuit het perspectief van een biomedische data wetenschapper.

Bewezen? Kennis in tijden van big data en fake news.
Zonder data kunnen wetenschap, rechtspraak en journalistiek niet bestaan. Data zijn de grondstof, het fundament van kennis. Dat was al zo sinds Francis Bacon en het zou een geruststellende gedachte kunnen zijn, te bedenken dat het nog altijd het geval is. Maar is dat zo? Woorden als dataficatie, dataïsme en Big Data wijzen op een veranderde verhouding tot kennis, alsof kennis een maatje te groot is geworden voor de mens. Is kennis nog wel kennis in tijden van Big Data? Verschaft kennis nog inzicht? Is zij een weg naar waarheid of louter een middel ter controle en beheersing? En wie, of wat, beheerst dan wie?

De verwerking van data is in grote mate uitbesteed aan computernetwerken en intelligente apparaten. Daarmee lijkt de mensheid een drempel te overschrijden. De mogelijkheden van Artificiële Intelligentie en Big Data zijn indrukwekkend. De toepassingen schijnbaar onbegrensd. Enkele jaren gelden voorspelde Time Magazine: in 2045 is de mens onsterfelijk! De data van ieder individu zouden voortleven in eeuwige dataclouds. Sommigen worden daar euforisch van. Anderen zijn minder opgetogen.

Maken we een vertrouwensbreuk mee in de menselijke relatie tot kennis? Als data niet meer door menselijke ogen en oren worden opgevangen, en als Artificiële Intelligentie tegen het menselijk denken afsteekt als een satelliet tegen een ezel, van wie is dan nog kennis? Zijn Big Data van ons? Of zijn wij van Big Data? Wat is de betekenis van kennis die de mens geoutsourced heeft aan slimmere apparaten? Heeft die kennis nog betekenis? Maken infodata de goeie ouwe begrijpelijke kennis ook als machtsmiddel overbodig? Hoe houdt een mens het hoofd boven water in een oneindige data-stroom? Hoe kan je het data-kaf van het data-koren scheiden? Heeft het nog zin om naar waarheid te vragen? Of heeft impact waarheid vervangen? Wat is echt, wat is vals?

Een aantal bevlogen sprekers uit diverse disciplines snijden deze vragen aan, die in tal van variante vormen opduiken in uiteenlopende domeinen: in de wetenschap, uiteraard, maar ook in de filosofie, het recht, de kunst, de economie, de journalistiek, de

In samenwerking met:
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Masereelfonds Universiteit Antwerpen, Humanistisch Verbond, Kekulé-cyclus, Verbond der Vlaamse Academici.

Meer informatie: andre@masereelfonds.be