27 mrt 2018 19:30

De regering schaadt uw gezondheid

Campagne Tam Tam organiseert in samenwerking met het Masereelfonds Gent en het Links Ecologisch Forum het panelgesprek ‘De regering schaadt uw gezondheid!?’
Sprekers van de ziekenfondsen, academici, armoede verenigingen en verplegend personeel, zullen samen de balans opmaken van het besparingsbeleid van de regering in de gezondheidszorg, en de gevolgen ervan voor de patiënt.

Sprekers:
– Jean Hermesse (Algemeen Secretaris Christelijke Mutualiteit)
– Jan De Maeseneer (Prof. Emeritus Huisartsengeneeskunde UGent)
– Evelyne Hens (Studiedienst Socialistische mutualiteit)
– Jo Lebuf (Zorgkundige Psychiatrisch Centrum Dr Guislain Gent)
– Peter Heirman (Stafmedewerker Netwerk tegen Armoede)
– Jo De Leeuw (Moraalfilosofe, voor de Campagne Tam Tam)

Gespreksleider: Michel Vanhoorne (Ere Prof. Arbeid- en Milieu, Gezondheidskunde UGent)

Tam Tam is een breed samenwerkingsverband van een 80-tal organisaties, waaronder de grote vakbonden, mutualiteiten, armoedeorganisaties, juristen, professoren en een groot aantal kleine organisaties.